automatyzacja pomiarów laboratoryjnych
edukacja informatyczna
Wybierz aplikację do uruchomienia
Oferta Oferta
Analiza

 • metod eliminacji dokumentacji papierowej
 • struktury przepływu informacji
 • przyczyn powielania zapisów
 • stosowanych programów
 • możliwości integracji z istniejącymi narzędziami informatycznymi
 • możliwości wdrożenia LIMS
 • Pomoc Techniczna Pomoc Techniczna
  Aplikacja

 • rejestracja zapisów wymaganych przez system jakości
 • monitorowanie procesu i spójności pomiarowej
 • narzędzia do konwersji i filtrowania plików
 • generatory list próbek dla podajników automatycznych
 • konwersja danych z przyrządów pomiarowych
 • Kontakt Kontakt
  Intertech Service

 • ul. Obrzeżna 1B/118
 • 02-691 Warszawa
 • NIP 5211585827
 • gsm +48 601312703
 • email: ryszard@grodowski.com